eBank

Dopune i izmjene naknada HPB-a


Poštovani klijenti,
ovim putem vas obavještavamo da je došlo do izmjene i nadopuna u naknadama i drugim troškovima Hrvatske poštanske banke za usluge u poslovanju i to u dijelu vezanom uz kartično poslovanje.

Izmjene se odnose na uplate provedene u poštanskim uredima VISA business electron karticama poslovnih subjekata, a možete ih pronaći ovdje.

Nove naknade bit će u primjeni od 2. srpnja 2012. godine.

 

Povratak na novosti