eBank

26.000 novih računa i tržišni rast u prvih 9 mjeseci


- izvrsni rezultati trećeg tromjesečja 2017. (63,2 mil. kuna neto dobiti) gotovo anulirali polugodišnji gubitak; neto gubitak za devet mjeseci 1,3 mil. kuna - operativna dobit 276,3 milijuna kuna - neto kamatni prihod porastao 6%, neto prihod od naknada veći 3,6% - u 2017. novih 25.000 tekućih računa građana i više od 1.200 poslovnih računa - udjel u ukupnim depozitima porastao na 5,4%, udjel u kreditima 5,1% - proces povećanja kapitala u tijeku Hrvatska poštanska banka ostvarila je u trećem tromjesečju 2017. dobit od 63,2 milijuna kuna čime je polugodišnji gubitak gotovo anulirala odnosno smanjila na 1,3 milijuna kuna na kraju rujna. Gubitak je posljedica rezerviranja po izloženosti grupi Agrokor i povezanim osobama u iznosu od 193,5 milijuna kuna. OPERATIVNA DOBIT: Operativna dobit za devet mjeseci iznosi 276,3 milijuna kuna, odnosno 15,1 milijuna kuna manje nego u istom razdoblju 2016. kad su ostvareni jednokratni efekti od prodaje vrijednosnih papira. Bez tih jednokratnih efekata operativna dobit nadmašuje rekordnu 2016. godinu. Dok eksterni faktori ograničavaju profitabilnost, Banka ostvaruje interna poboljšanja snižavanjem operativnih troškova. TEMELJNI PRIHODI RASTU: Kao rezultat povećanja broja klijenata, rastu prihodi iz osnovnog poslovanja. Neto kamatni prihod iznosi 399,3 milijuna kuna, u odnosu na prošlu godinu viši je za 6% i najbolji u posljednjih sedam godina. Iako je kamatni prihod niži za 7,1% ili 38,1 milijuna kuna, kamatni troškovi su smanjeni za 37,3% ili 60,6 milijuna kuna zahvaljujući optimizaciji strukture izvora i politike cijena. Neto prihod od provizija i naknada iznosi 147 milijuna kuna što je 3,6% ili 5 milijuna kuna više nego u istom razdoblju prošle godine. Neto naknade su također na najvišoj razini u posljednjih sedam godina. REZERVACIJE: Rezerviranja su porasla za 82,6% što je posljedica izloženosti grupi Agrokor i povezanim osobama. IMOVINA: Ograničena kapitalna baza zbog tržišnog udjela blizu 5% značajno je smanjivala mogućnost daljnjeg širenja poslovanja do stupanja na snagu nove Odluke o zaštitnom sloju za strukturni sistemski rizik (kolovoz 2017.) pa je imovina Banke gotovo nepromijenjena i iznosi 19,4 milijardi kuna. SNAŽAN RAST BROJA KLIJENATA: Broj novootvorenih tekućih računa građana u devet mjeseci je gotovo 25.000 dok je u istom razdoblju otvoreno više od 1.200 novih poslovnih računa. Povećava se broj lokalnih jedinica među klijentima, a osnivanjem Sektora za poslovanje s malim i srednjim poduzećima ostvarit će se bolja suradnja s još jednim rastućim segmentom klijenata HPB-a. KREDITI: Ukupni krediti povećani su za 3,3%, pri čemu su krediti stanovništvu porasli 5,5%, a krediti nefinancijskim pravnim osobama 2%. U strukturi novih kredita dominiraju stambeni u segmentu stanovništva (+200 mil. HRK ili +13,9%) odnosno krediti za investicije u segmentu gospodarstva (+124 mil. HRK ili +11,1%). Nasuprot stagnaciji sektora, HPB procjenjuje da je ostvarila rast tržišnog udjela u 2017. godini na oko 5,1%. DEPOZITI: Rast depozita iznosi 0,9% i bio je umjeren zbog nužnog ograničavanja rasta bilance uslijed kapitalnih ograničenja. Prema procjeni HPB-a udjel u ukupnim depozitima porastao je na 5,4%. ADEKVATNOST KAPITALA: Kapital iznosi 1,9 milijardi kuna te je u 2017. povećan za 1,1%. Adekvatnost kapitala po prvim preliminarnim izračunima iznosi oko 17,5 posto. Pokrenut je proces pribavljanja svježeg kapitala kako bi se omogućio dalji održiv rast Banke. Komentar Tomislava Vuića, predsjednika Uprave HPB-a: Odličan rezultat trećeg tromjesečja od 63,2 milijuna kuna neto dobiti gotovo je anulirao polugodišnji gubitak zbog rezervacije za Agrokor i ekonomski povezane osobe i još jednom pokazao da Hrvatska poštanska banka posluje sve bolje. Ostvaren je rast kamatnih i nekamatnih prihoda kao i tržišnih udjela, koliko nam je to dopuštala adekvatnost kapitala. Proces dokapitalizacije ide po planu kao i dubinsko snimanje Jadranske banke. Prilog: FINANCIJSKI REZULTATI 01.01. – 30.09.2017. (PDF prezentacija)
Povratak na novosti