Što će biti sa štednim knjižicama?

Štedne knjižice bit će prenesene u HPB.