Na koji način i kada će biti dostavljene kartice klijentima JABA-e?

Banka će kartice slati na adrese klijenata poštom, preporučenom pošiljkom od 28. veljače 2019., na posljednju adresu s identifikacijskog dokumenta koju su klijenti prijavili u JABA-i.