Koliko je usluga eRačun isplativija za korisnike nego, recimo, plaćanje u poslovnicama?

Aktivacija usluge i zaprimanje e-računa i e-uplatnica je besplatno, a naknade za plaćanje računa najniže su bankovne naknade, a jednake su onima za provođenje naloga putem internetskog i mobilnog bankarstva.